top of page
White Chicken

FAG OG FORSKNING

KUNNSKAP I FOKUS

Tote egg.png

Toten Eggpakkeri er opptatt av å holde seg faglig oppdatert innen eggproduksjon, ernæring, dyrevelferd og dyrehelse. Forskningsbasert kunnskap er et viktig utgangspunkt for dyras beste.

Vi har jevnlige møter med både styret og våre produsenter, og på den måten sikrer vi dialog og kompetanse både internt og eksternt.

Nyttige fakta om egg og eggproduksjon i Norge

1. Det finnes omtrent 530 bønder som driver med eggproduksjon i Norge. Den totale eggproduksjonen i Norge utgjør omtrent 63 000 tonn årlig.

 

2. Et vanlig hønseegg veier rundt 60 gram. Av dette utgjør skallet ca. en tidel, plommen ca. en tredel og eggehviten resten.

 

3. Et mellomstort egg inneholder 7 gram proteiner, omega 3-fettsyrer og 6 ulike vitaminer. I det norske kostholdet er egg den nest viktigste kilden til vitamin E, den tredje viktigste kilden til vitamin D og den fjerde viktigste kilden til vitamin B12.

4. Eggene klassifiseres ved levering til pakkeri. Klassifiseringen baseres på eggets skallkvalitet, reinhet, utseende til hvite og plomme, samt størrelse på luftlommen i den butte enden av egget.

5. Eggene har en naturlig emballasje og vaskes ved behov. De fleste av våre produsenter har dysevasker i tilknytning til pakkemaskin.

6. Når verpehønene er 17-18 uker gamle, starter de å legge egg. Verpehønene står i eggproduksjon til de er ca. 78 uker gamle.

7. Våre verpehøner skal kun medisineres når det er nødvendig og antibiotika skal ikke brukes forebyggende. Det er også forbudt med bruk av veksthormoner i norsk landbruk.

8. Alle norske egg som selges i butikk og som er pakket i kartong er underlagt regelverk om salmonellagaranti.

 

9. 40 % av Toten Eggpakkeri sine besetninger er økologiske. Totalt i Norge driver ca. 7 % med økologisk eggproduksjon.

GOD HELSE - TRYGG MAT

LES MER OM
VÅRE PRODUKTER

Tote egg.png
Egg 6pk M/S Fôr Uten Soya Toten Egg
Toten Egg
Toten Egg
Toten Egg 10pk L
Toten Egg Øko 6 ML
Toten Egg

ANNEN NYTTIG
INFORMASJON

Tote egg.png

Kurs og samlinger

Kompetanse er sentralt i alt arbeid med dyr og dyrevelferd. Det tilbys ulike kurs som er aktuelle for vår bransje:

image0000001(5).jpg

Kompetanse er sentralt i alt arbeid med dyr og dyrevelferd. Det tilbys ulike kurs som er aktuelle for vår bransje:

 

KLFs kompetanseskole har vært et tilbud frem til 2020. Dette gjøres om til KLFs velferdsbevis som vil bli tilbudt som et heldigitalt kurs i løpet av 2022-2023. Avliving inngår i dette kurset.

I tillegg arrangerer Toten Eggpakkeri jevnlige produsentmøter med faglig innhold.

Forskningsbasert kunnskap er viktig for dyrevelferd. Toten Eggpakkeri investerer i og bidrar derfor til aktuell forskning for å heve velferden hos verpehøns.

Velferdshøna

Toten Eggpakkeri er samarbeidspartner i prosjektet Velferdshøna som ledes av Animalia. Prosjektperioden er fra 2020 til 2024. Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. Det skal også utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

 

Her kan du lese mer om prosjektet Velferdshøna:

Ny påvisningsmetode for rød hønsemidd

Veterinærinstituttet skal gjennom prosjektet Nanomalia, i samarbeid med Animalia, utvikle en mer følsom påvisningsmetode for rød hønsemidd. Dette skal bidra til å kunne iverksette effektive tiltak for å stoppe middsmitte i fjørfenæringen.

Kartlegging av uønsket atferd

Toten Eggpakkeri skal som en av KLFs medlemsbedrifter kartlegge forekomst av uønsket atferd, inkludert sosial klumping. Dette skal baseres på registreringer i produksjonskontrollene. Omfanget skal gi grunnlag for videre arbeid for å finne frem årsakssammenhenger og forebygging.

Pågående forskning

bottom of page