PRODUSENTER

TOTEN EGG

PRODUSENTER

Toten Egg har 14 produsenter, alle med frittgående besetninger. 6 av disse leverer økologiske egg.

 

Gårdene, som hver har 7.500 høner, er alle familie drevet med sterk nærhet til hønene. 

 

Alle gårdene ligger i kort avstand til pakkeriet, på de vakre Totenbygdene, ca. 12 mil nord for Oslo.

NARUM VEST

Narum gård, Østre Toten.

PRODUSENTER

Narum gård drives av Kristian og Monica Narum, her avbildet med sine barn og hund. 

GIHLE

Gihle gård, Østre Toten.

PRODUSENTER

Gihle gård drives av Mikkel Johannesen Bakkegard og Eva Cecilie Gihle.

HELGESTAD

Helgestad gård, Østre Toten.

PRODUSENTER

Helgestad gård drives av Anne Lene og Haaken, og barna Vilde, Marthe og Ole Martin.

SEIERSTAD

SØNDRE

Seierstad Søndre, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Seierstad Søndre gård drives av Ingeborg og Trond Huuse, med sine barn Jostein og Øyvind.

ØVRE

SEIERSTAD

Øvre Seierstad, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Øvre Seierstad gård drives av Ole Christian, her med sine barn  Peder og Even.

GRAN GÅRD

Gran gård, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Gran Gård drives av Aud Elin Gran og Magnus Bjerkeengen, med barna Martine og Ingeborg.

SKAUGERUD

NORDRE

Skaugerud Nordre, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Skaugerud Nordre gård drives av Paal Hveem Kjølseth.

HAMMERSTAD

Hammerstad, Østre Toten.

PRODUSENTER

Hammerstad gård drives av Torleif og Nina, som har 2 barn, Martinius og Johannes Aas.

DYSTE

Dyste gård, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Dyste gård drives av  Kristine og Lauritz Dyste, her med med sønnene Pål Edvin og Jens Jørgen.

RUSTAD NEDRE

Rustad Nedre, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Rustad Nedre  gård drives av  Eivind Foss.

SØRLIEN

Sørlien gård, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Sørlien  gård drives av  Jo Håvard og Hege Nerseth, med barna Jonas og Markus.

HUUSE NEDRE

Huuse Nedre, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Huuse Nedre gård  drives av  Hans Kristian og Ann Kristin Huuse, med sønnen Marius.

NARUM ØST

Narum gård, Østre Toten. 

PRODUSENTER

Narum gård  drives av  Jøran og Åse Marit Narum.

PRODUSENTER

Sukkestad Øvre drives av  Lene Hansen, her med sine barn Peder og Even.

SUKKESTAD

ØVRE

Sukkestad Øvre, Østre Toten.