top of page

OM OSS

ALLE EGG ER IKKE LIKE!

Toten Egg leverer ferske egg med den spesielle gule plommen.

Vi leverer ca. 30 millioner Toten Egg til det norske markedet i året.

Alle eggene kommer fra våre 14 produsenter som har felles krav til hønsehusets standard, renhold, vannkvalitet, ventilasjon, temperatur

og kontrollrutiner. Alle produsentene har kort avstand til pakkeriet. Kontroll, sortering og pakking tas hånd om av avanserte maskiner.

 

Toten Eggpakkeri as ble etablert i 2003 og et nytt bygg med moderne produksjonsanlegg ble innviet i 2009.

 

SKAL DU HA FERSKERE EGG MÅ DU KJØPE HØNE!

bottom of page