top of page

ØKOLOGISK

FRITTGÅENDE OG ØKOLOGISK - EN KORT FORKLARING

ØKOLOGISKE HØNER

Det er max 6 høner pr. m2 i hønsehuset, i tillegg til 4 m2 tilgjengelig uteareal pr. høne, samt overbygget veranda. I hønsehuset har de redekasser, sittepinne og  strø, naturlig

lys og økofor. Hønene beveger seg fritt mellom etasjene og de har også  tilgang til mat

og vann. 

 

FRITTGÅENDE HØNER

Det er max 9 høner pr. m2 i hønsehuset, der det er redekasser, sittepinne og  strø.

Hønene beveger seg fritt mellom etasjene, og de har også  tilgang på mat og vann.

HYBRIDER I NORGE

Hybrid høns er høns som er alet opp ved å krysse ulike linjer for å oppnå spesielle

egenskaper i avkommet. Det er 2 store raser hybrider i Norge.

Disse kalles Lohman og Dekalb.

bottom of page